BURS KOŞULLARI

Yüksek lisans ya da doktora tez aşamasında olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Burs almaya hak kazanan yüksek lisans ya da doktora öğrencilerinin, yukarıda belirtilen alanlarda ve gayrimenkul sektörüne değer katmaya yönelik tez hazırlamaları esastır.

Burslar aylık olarak bir yıl süresince, hak sahibinin banka hesabına yatırılacaktır.

Bir yılın sonunda, bursun devam edip etmeyeceğine, Torunlar Şirketler Grubu Burs Komisyonu karar verecektir.

Bursa hak kazanan öğrenciler; her 6 ayda bir olmak üzere yılda toplam 2 kez Torunlar Şirketler Grubu Burs Komisyonu’na çalışmalarının seyri hakkında bilgi vermekle ve onaylanan tezlerinin bir kopyasını komisyona teslim etmekle yükümlüdür.

Burslar karşılıksızdır.