SIKÇA SORULAN SORULAR

Bursa kimler başvurabilir?
Adayların, inşaat, hukuk, iktisat bilim dallarında "iş hukuku mevzuatı, işçi sağlığı ve iş güvenliği" konularında yüksek lisans ya da doktora tez aşamasında olması gerekmektedir.

Tez içeriği ile ilgili bir kısıt bulunuyor mu?
Burs alan öğrencilerin gayrimenkul sektörüne değer katmaya yönelik tez hazırlamaları esastır.

Başvurular ne zaman yapılabilir?
Son başvuru tarihi 24 Mart 2017'dır.

Sonuçların açıklanma tarihi nedir?
Başvurular burs komisyonu tarafından 24 Mart 2017 tarihine kadar değerlendirilecektir. Burs almaya hak kazananlar ise 07 Nisan 2017'da ilan edilecektir.

Bursların geçerlilik süresi nedir? Hak edilen bursların bir sonraki sene de devamı mümkün müdür?
Burslar bir yıl süresince geçerli olacaktır. Bursun devamına, bir yılın sonunda burs komisyonu tarafından karar verilecektir.

Burs miktarı ne kadar olacak?
Aylık 500 TL'dir.

Ödemeler nasıl yapılacak?
Ödemeler bir yıl boyunca hak sahibinin hesabına yatırılacaktır.

Bursların geri ödemesi yapılacak mı?
Burslar karşılıksızdır.

Onaylanan tezler Torunlar'la paylaşılacak mı?
Adaylar altı ayda bir çalışmaları ile ilgili burs komisyonuna bilgi vermekle ve onaylanan tezlerinin bir kopyasını komisyona teslim etmekle yükümlüdür.